Misyon and bisyon

Misyon

Tuloy-tuloy na teknolohikal na pagbabago, promosyon at pagpapasikat ng walang karayom ​​na pagsusuri at paggamot.

Pangitain

Paggawa ng isang mas mahusay na mundo na may walang karayom ​​na diagnosis at mga therapy.